Những ngày khó ở trong người thì làm gì?Ăn nhé!Ăn gì nhở?Ăn mận cho đỡ hận.Ăn gì nữa

Những ngày khó ở trong người thì làm gì?
Ăn nhé!
Ăn gì nhở?
Ăn mận cho đỡ hận.
Ăn gì nữa nhở?
Ăn đào cho đỡ cồn cào nhớ anh!

Xàm xí về mận Mộc Châu 1 chút cho đỡ hận và đỡ cồn cào nhớ anh thôi nào!
Thời điểm này mận đã bắt đầu vào vụ, nhưng chưa chín nhiều.
Ưu điểm đầu mùa và giữa mùa: giòn, chua nhẹ, dính một trận mưa là cười toe toét. Hầu như không chát.
Ưu điểm cuối mùa: ngọt lịm tim, mềm không còn độ giòn.
Ai ăn giòn thì chọn thời điểm bây giờ và 2 tuần nữa. Nhưng chịu được vị chua dôn dốt nha. Ai hảo ngọt thì chờ 2 tuần nữa hãy xơi (nghĩa là phải qua 30.4 mận ngọt hơn) nhưng chấp nhận giòn ít, mềm nhiều.
Ở Mộc Châu, theo như bạn mình ở đấy nhận xét là khu Nông trường Mộc Châu mận ngon nhất, nhưng mất cái mã không da sáng dáng xinh. Mận khu Tân Lập da sáng, dáng xinh và ngọt xếp hàng thứ 2. Hết tháng 6 là chấm dứt mùa mận Mộc Châu.

Còn về đào, thì đào lông Mộc Châu quả nhỏ nhỏ xinh xinh lòng vàng, thơm, đậm vị chua ngọt và 1 xíu chát lẫn vào. Không nơi nào đào đậm đà như Mộc Châu đâu nhé. Hết tháng 5 là hết vụ đào lông này.

Những ngày khó ở trong người thì làm gì?Ăn nhé!Ăn gì nhở?Ăn mận cho đỡ hận.Ăn gì nữa

Những ngày khó ở trong người thì làm gì?Ăn nhé!Ăn gì nhở?Ăn mận cho đỡ hận.Ăn gì nữa

Những ngày khó ở trong người thì làm gì?Ăn nhé!Ăn gì nhở?Ăn mận cho đỡ hận.Ăn gì nữa

Những ngày khó ở trong người thì làm gì?Ăn nhé!Ăn gì nhở?Ăn mận cho đỡ hận.Ăn gì nữa

Những ngày khó ở trong người thì làm gì?Ăn nhé!Ăn gì nhở?Ăn mận cho đỡ hận.Ăn gì nữa

Để lại phản hồi bài viết