ỐC BƯU VÀNG RÊU PHONG 1000 NĂM VĂN HIẾNtại Ốc Lan Béo Hải Phòng.Mình đi ăn ốc, thấy

ỐC BƯU VÀNG RÊU PHONG 1000 NĂM VĂN HIẾN
tại Ốc Lan Béo Hải Phòng.

Mình đi ăn ốc, thấy quán cũng sạch sẽ, bấm mấy đuỹ vào ăn thử. Quán này đông như quân Nguyên, nghĩ cũng an tâm vì đông chắc ngon sạch lắm.

Đến khi bưng đĩa ốc ra ngay trên chốc là một con ốc bưu vàng còn nguyên rêu xanh cổ kính. Sau khi bới đống ốc vứt sang bên thì tiếp tục 2-3 con nữa cũng cổ kính như thế. Bằng một động tác vẩy đít nhẹ nhàng, em đứng lên trả tiền thanh lịch rồi đi ra.

Info cho các bạn muốn thưởng thức con ốc rêu phong cổ kính 1000 năm Văn hiến tại thủ đô:

🚫🐒Ốc Lan Béo Hải Phòng - 2B Đặng Văn Ngữ

ỐC BƯU VÀNG RÊU PHONG 1000 NĂM VĂN HIẾNtại Ốc Lan Béo Hải Phòng.Mình đi ăn ốc, thấy

ỐC BƯU VÀNG RÊU PHONG 1000 NĂM VĂN HIẾNtại Ốc Lan Béo Hải Phòng.Mình đi ăn ốc, thấy

ỐC BƯU VÀNG RÊU PHONG 1000 NĂM VĂN HIẾNtại Ốc Lan Béo Hải Phòng.Mình đi ăn ốc, thấy

Để lại phản hồi bài viết