- Phở bò Chin-Su -Thấy nhiều bạn bảo mình so sánh với phở ngoài quán thế nọ thế kia

- Phở bò Chin-Su -
Thấy nhiều bạn bảo mình so sánh với phở ngoài quán thế nọ thế kia nên mình tóm lại cho gọn là thế này.
Phở ngon. Thịt bò ngon. Nhưng tổng lại 25k 1 gói chưa nấu chưa gì thì hơi đắt so với hầu hết các loại mì gói cùng chất lượng khác. Với cả hình ảnh kia là bát còn nguyên. Chưa đụng miếng nào. Kẻo mấy bạn lại tưởng ăn gần hết r mới chụp ảnh lên
Hết ạ

- Phở bò Chin-Su -Thấy nhiều bạn bảo mình so sánh với phở ngoài quán thế nọ thế kia

- Phở bò Chin-Su -Thấy nhiều bạn bảo mình so sánh với phở ngoài quán thế nọ thế kia

- Phở bò Chin-Su -Thấy nhiều bạn bảo mình so sánh với phở ngoài quán thế nọ thế kia

- Phở bò Chin-Su -Thấy nhiều bạn bảo mình so sánh với phở ngoài quán thế nọ thế kia

Để lại phản hồi bài viết