Phở Hương 494 Trương Định.Bát phở sợi to đặc trưng. Tái lăn. Không chanh/quất, chỉ có

Phở Hương 494 Trương Định.
Bát phở sợi to đặc trưng. Tái lăn. Không chanh/quất, chỉ có dấm tỏi 🙂
Bát của e là vừa bánh, chứ bát bình thường cứ phải gọi là ú ụ 🥴

Phở Hương 494 Trương Định.Bát phở sợi to đặc trưng. Tái lăn. Không chanh/quất, chỉ có

Để lại phản hồi bài viết