QUÁN CAFE PHONG CÁCH HÀN QUỐC MỚI PHỐ KIM MÃ 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️📍Define Coffee & Bar - 541 Kim

QUÁN CAFE PHONG CÁCH HÀN QUỐC MỚI PHỐ KIM MÃ 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️
📍Define Coffee & Bar - 541 Kim Mã
✏️Đánh giá: 8/10

Không gian xinh xắn, thoáng, quán gồm 3 tầng.
Có cả cafe và bánh 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️
Có nhiều gương để selfie :>
Ban ngày là cafe, tối là bar nhẹ nhàng.

#coffee #definecoffee #ăn_uống #kerochewchew

QUÁN CAFE PHONG CÁCH HÀN QUỐC MỚI PHỐ KIM MÃ 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️📍Define Coffee & Bar - 541 Kim

QUÁN CAFE PHONG CÁCH HÀN QUỐC MỚI PHỐ KIM MÃ 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️📍Define Coffee & Bar - 541 Kim

QUÁN CAFE PHONG CÁCH HÀN QUỐC MỚI PHỐ KIM MÃ 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️📍Define Coffee & Bar - 541 Kim

QUÁN CAFE PHONG CÁCH HÀN QUỐC MỚI PHỐ KIM MÃ 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️📍Define Coffee & Bar - 541 Kim

QUÁN CAFE PHONG CÁCH HÀN QUỐC MỚI PHỐ KIM MÃ 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️📍Define Coffee & Bar - 541 Kim

QUÁN CAFE PHONG CÁCH HÀN QUỐC MỚI PHỐ KIM MÃ 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️📍Define Coffee & Bar - 541 Kim

QUÁN CAFE PHONG CÁCH HÀN QUỐC MỚI PHỐ KIM MÃ 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️📍Define Coffee & Bar - 541 Kim

QUÁN CAFE PHONG CÁCH HÀN QUỐC MỚI PHỐ KIM MÃ 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️📍Define Coffee & Bar - 541 Kim

QUÁN CAFE PHONG CÁCH HÀN QUỐC MỚI PHỐ KIM MÃ 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️📍Define Coffee & Bar - 541 Kim

Để lại phản hồi bài viết