📌📌 Quán CF có view bao trọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục📍Coffee Club - 3B Lê

📌📌 Quán CF có view bao trọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

📍Coffee Club - 3B Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm
Quán nằm trên tầng 4,5 của toà nhà đối diện Hàm Cá Mập. Không gian có cả trong nhà lẫn ngoài trời, mà ngồi ngoài trời cái thời tiết này thì phê phải biết các ông ạ😍Bên trong thì có nhiều bàn, học và làm việc ở đây thì khá ổn, rộng rãi, view thì đỉnhh và xịn khỏi nóii rùiii✨

Còn về đồ uống ở đây mình thấy chánn🤨 giá thì khá chát, nhân viên thì this và that nên không chê những cũng không khen nổi
💸60k - 120k

📌📌 Quán CF có view bao trọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục📍Coffee Club - 3B Lê

📌📌 Quán CF có view bao trọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục📍Coffee Club - 3B Lê

📌📌 Quán CF có view bao trọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục📍Coffee Club - 3B Lê

📌📌 Quán CF có view bao trọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục📍Coffee Club - 3B Lê

📌📌 Quán CF có view bao trọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục📍Coffee Club - 3B Lê

📌📌 Quán CF có view bao trọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục📍Coffee Club - 3B Lê

📌📌 Quán CF có view bao trọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục📍Coffee Club - 3B Lê

📌📌 Quán CF có view bao trọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục📍Coffee Club - 3B Lê

📌📌 Quán CF có view bao trọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục📍Coffee Club - 3B Lê

📌📌 Quán CF có view bao trọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục📍Coffee Club - 3B Lê

📌📌 Quán CF có view bao trọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục📍Coffee Club - 3B Lê

📌📌 Quán CF có view bao trọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục📍Coffee Club - 3B Lê

Để lại phản hồi bài viết