#reviewHôm nay mình gọi pizza Company ăn. Mình hạnh phúc chết mất 🙂Edit ạ: mình nhận

#review

Hôm nay mình gọi pizza Company ăn. Mình hạnh phúc chết mất 🙂

Edit ạ: mình nhận pizza lúc 8r tối qua đói cồn cào, và bánh thì có vài chỗ bột chưa được chín hic
À mình đặt qua Now, shipper làm mình trầm cảm chút :))

#reviewHôm nay mình gọi pizza Company ăn. Mình hạnh phúc chết mất 🙂Edit ạ: mình nhận

#reviewHôm nay mình gọi pizza Company ăn. Mình hạnh phúc chết mất 🙂Edit ạ: mình nhận

Để lại phản hồi bài viết