#RVVT🇯🇵 Góc review Quán đồ Nhật MAYAN IZAKAYA - 549 Châu Phong✔️ Về đồ ăn: Phong phú,

#RVVT
🇯🇵 Góc review Quán đồ Nhật MAYAN IZAKAYA - 549 Châu Phong
✔️ Về đồ ăn: Phong phú, đa dạng, tẩm ướp vừa miệng 😋 Món sashimi tươi ngon chuẩn vị Nhật 👍 Mỳ ramen ngon nước dùng ngọt 👌
✔️ Về phục vụ: Nhân viên mới nên còn bỡ ngỡ nhưng được cái rất ngoan, gọi là phục vụ liền 🤣

#RVVT🇯🇵 Góc review Quán đồ Nhật MAYAN IZAKAYA - 549 Châu Phong✔️ Về đồ ăn: Phong phú,

#RVVT🇯🇵 Góc review Quán đồ Nhật MAYAN IZAKAYA - 549 Châu Phong✔️ Về đồ ăn: Phong phú,

#RVVT🇯🇵 Góc review Quán đồ Nhật MAYAN IZAKAYA - 549 Châu Phong✔️ Về đồ ăn: Phong phú,

#RVVT🇯🇵 Góc review Quán đồ Nhật MAYAN IZAKAYA - 549 Châu Phong✔️ Về đồ ăn: Phong phú,

#RVVT🇯🇵 Góc review Quán đồ Nhật MAYAN IZAKAYA - 549 Châu Phong✔️ Về đồ ăn: Phong phú,

#RVVT🇯🇵 Góc review Quán đồ Nhật MAYAN IZAKAYA - 549 Châu Phong✔️ Về đồ ăn: Phong phú,

#RVVT🇯🇵 Góc review Quán đồ Nhật MAYAN IZAKAYA - 549 Châu Phong✔️ Về đồ ăn: Phong phú,

#RVVT🇯🇵 Góc review Quán đồ Nhật MAYAN IZAKAYA - 549 Châu Phong✔️ Về đồ ăn: Phong phú,

#RVVT🇯🇵 Góc review Quán đồ Nhật MAYAN IZAKAYA - 549 Châu Phong✔️ Về đồ ăn: Phong phú,

#RVVT🇯🇵 Góc review Quán đồ Nhật MAYAN IZAKAYA - 549 Châu Phong✔️ Về đồ ăn: Phong phú,

#RVVT🇯🇵 Góc review Quán đồ Nhật MAYAN IZAKAYA - 549 Châu Phong✔️ Về đồ ăn: Phong phú,

#RVVT🇯🇵 Góc review Quán đồ Nhật MAYAN IZAKAYA - 549 Châu Phong✔️ Về đồ ăn: Phong phú,

Để lại phản hồi bài viết