Sáng mai ăn gì 🤤Mình có 1 số địa chỉ ăn sáng khá okila ở quanh khu Đền Lừ, Hoàng Mai

Sáng mai ăn gì 🤤
Mình có 1 số địa chỉ ăn sáng khá okila ở quanh khu Đền Lừ, Hoàng Mai vs phố nhỏ 8/3 ạ 😍
Đây chỉ là những hàng mình đã từng ăn và thấy khá hợp vs miệng mình ạ

Sáng mai ăn gì 🤤Mình có 1 số địa chỉ ăn sáng khá okila ở quanh khu Đền Lừ, Hoàng Mai

Sáng mai ăn gì 🤤Mình có 1 số địa chỉ ăn sáng khá okila ở quanh khu Đền Lừ, Hoàng Mai

Để lại phản hồi bài viết