/ 𝙼𝚄̀𝙰 𝚅𝙰̉𝙸 𝚃𝙷𝙸𝙴̂̀𝚄/Sau một quãng thời gian sự nhiệt huyết nấu ăn của em đi vắng,

/ 𝙼𝚄̀𝙰 𝚅𝙰̉𝙸 𝚃𝙷𝙸𝙴̂̀𝚄/

Sau một quãng thời gian sự nhiệt huyết nấu ăn của em đi vắng, cuối cùng thì nó cũng trở về. Em lại comback với các món từ quả vải thiều. Mùa vải ngắn ngủi mà nghĩ chỉ ăn không hay ngâm để dành thì thật phí, nên em thử nghiệm một vài món kết hợp với quả vải thiều. Mọi người nhất định nên thử làm sinh tố vải mọi người ạ, thơm mát cực kì. Em sẽ chú thích công thức trong từng ảnh để mọi người dễ theo dõi ạ.

/ 𝙼𝚄̀𝙰 𝚅𝙰̉𝙸 𝚃𝙷𝙸𝙴̂̀𝚄/Sau một quãng thời gian sự nhiệt huyết nấu ăn của em đi vắng,

/ 𝙼𝚄̀𝙰 𝚅𝙰̉𝙸 𝚃𝙷𝙸𝙴̂̀𝚄/Sau một quãng thời gian sự nhiệt huyết nấu ăn của em đi vắng,

/ 𝙼𝚄̀𝙰 𝚅𝙰̉𝙸 𝚃𝙷𝙸𝙴̂̀𝚄/Sau một quãng thời gian sự nhiệt huyết nấu ăn của em đi vắng,

/ 𝙼𝚄̀𝙰 𝚅𝙰̉𝙸 𝚃𝙷𝙸𝙴̂̀𝚄/Sau một quãng thời gian sự nhiệt huyết nấu ăn của em đi vắng,

/ 𝙼𝚄̀𝙰 𝚅𝙰̉𝙸 𝚃𝙷𝙸𝙴̂̀𝚄/Sau một quãng thời gian sự nhiệt huyết nấu ăn của em đi vắng,

Để lại phản hồi bài viết