Tết Hàn Thực của gia đình em theo phong tục tập quán cung đình xưa. Vì con cháu chủ

Tết Hàn Thực của gia đình em theo phong tục tập quán cung đình xưa. Vì con cháu chủ yếu sinh sống xa quê hương vì vậy tết hàn thực được gộp chung cùng tiết thanh minh cho đủ đầy

Thực sự với bản thân e không thể nhớ rõ hết các lễ nghi truyền thống của dòng họ nên mỗi năm cố gắng học tập 1 chút đặng về sau có thể duy trì nếp sống của các cụ đi trước

Xin chia sẻ cùng cả nhà về tết hàn thực 3/3 âm lịch sớm của nhà em tại phủ quận công vua Minh Mạng và Hoàng tử, nếu có vô tình gặp họ hàng thân thích thất lạc vô cùng hoan hỉ 🤩
#YêuBếp #Phongtụctậpquán #TruyềnThốngVN

Tết Hàn Thực của gia đình em theo phong tục tập quán cung đình xưa. Vì con cháu chủ

Tết Hàn Thực của gia đình em theo phong tục tập quán cung đình xưa. Vì con cháu chủ

Tết Hàn Thực của gia đình em theo phong tục tập quán cung đình xưa. Vì con cháu chủ

Tết Hàn Thực của gia đình em theo phong tục tập quán cung đình xưa. Vì con cháu chủ

Tết Hàn Thực của gia đình em theo phong tục tập quán cung đình xưa. Vì con cháu chủ

Tết Hàn Thực của gia đình em theo phong tục tập quán cung đình xưa. Vì con cháu chủ

Tết Hàn Thực của gia đình em theo phong tục tập quán cung đình xưa. Vì con cháu chủ

Tết Hàn Thực của gia đình em theo phong tục tập quán cung đình xưa. Vì con cháu chủ

Tết Hàn Thực của gia đình em theo phong tục tập quán cung đình xưa. Vì con cháu chủ

Tết Hàn Thực của gia đình em theo phong tục tập quán cung đình xưa. Vì con cháu chủ

Tết Hàn Thực của gia đình em theo phong tục tập quán cung đình xưa. Vì con cháu chủ

Tết Hàn Thực của gia đình em theo phong tục tập quán cung đình xưa. Vì con cháu chủ

Để lại phản hồi bài viết