Tết Hàn Thực nhà mình ☺️ Mời cả nhà ngắm hoa xinh cắm trong chiếc bình treo móc là

Tết Hàn Thực nhà mình ☺️ Mời cả nhà ngắm hoa xinh cắm trong chiếc bình treo móc là chính 😍
Nhìn chiếc móc treo chỉ nghĩ đến những chậu hoa trồng treo ban công. Trông mảnh mai nhưng rất chắc chắn đó 👍🏻 Nếu dùng xốp chèn phía trong có thể cắm những cành hoa dài rủ tạo dáng đáng iu hơn. Nhưng mình chỉ cắm nước nên 🌹 phải cắt ngắn. Sau những khâu tuốt gai, bỏ nhiều lá. Cắm toả đều tròn đan cành vào nhau tối qua. Thì sáng nay bình 🌹 treo nở thơm nức 😍

Tết Hàn Thực nhà mình ☺️ Mời cả nhà ngắm hoa xinh cắm trong chiếc bình treo móc là

Tết Hàn Thực nhà mình ☺️ Mời cả nhà ngắm hoa xinh cắm trong chiếc bình treo móc là

Tết Hàn Thực nhà mình ☺️ Mời cả nhà ngắm hoa xinh cắm trong chiếc bình treo móc là

Tết Hàn Thực nhà mình ☺️ Mời cả nhà ngắm hoa xinh cắm trong chiếc bình treo móc là

Để lại phản hồi bài viết