🥤🥤 TRÀ CHANH & TRÀ SỮA THÁI LANHôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người hai công thức

🥤🥤 TRÀ CHANH & TRÀ SỮA THÁI LAN

Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người hai công thức pha trà Thái rất nhanh và đơn giản, hy vọng mọi người sẽ thích uống trà như mình.

✍️NGUYÊN LIỆU
1. Trà Chanh Thái
100ml nước trà Thái
1 quả chanh
30g đường

2. Trà Sữa Thái
100ml nước trà Thái
30ml sữa đặc
80ml kem lỏng

✍️CÁCH LÀM
✔️ Hãm 20g trà Thái trong 300ml nước nóng để thu lấy 200ml nước cốt trà Thái.
✔️ Làm trà chanh Thái: khuấy đều hỗn hợp 100ml nước trà Thái, nước cốt 1 quả chanh và 30g đường, đổ ra ly đá và thưởng thức.
✔️ Làm trà sữa Thái: khuấy đều hỗn hợp 100ml nước trà Thái, 30ml sữa đặc, 80ml kem lỏng, đổ ra ly, có thể rót thêm 60ml kem lỏng lên phía trên (không bắt buộc) và thưởng thức.

---------------------------------------------

📹 Full Video hướng dẫn chi tiết: [https://youtu.be/u3JdGlXVT_8](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fu3JdGlXVT_8%3Ffbclid%3DIwAR0id42ROpujOIyk_c5mSfDbB06sZ8eF1gpLqs5sn-p8srsBT37HDycge5Q&h=AT3mR3WiuS8vvFHCHiwXGS2IwG1PN-_fZ9_Q1cDb9_sF37JfnqDax5hcPImR8M8Bn-AMnzu6lPqtpqmZUBX-u9h2Wt_w4H3eOhCSs_Qt6HI-aLDDDX22grKmUmrGERZXI6e93AEKJz2Tuspv_1OLDqd1aMcFqOU6rg)

🥤🥤 TRÀ CHANH & TRÀ SỮA THÁI LANHôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người hai công thức

🥤🥤 TRÀ CHANH & TRÀ SỮA THÁI LANHôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người hai công thức

🥤🥤 TRÀ CHANH & TRÀ SỮA THÁI LANHôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người hai công thức

🥤🥤 TRÀ CHANH & TRÀ SỮA THÁI LANHôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người hai công thức

🥤🥤 TRÀ CHANH & TRÀ SỮA THÁI LANHôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người hai công thức

Để lại phản hồi bài viết