Từ khi lấy ck sinh con xong tự nhiên có sở thích làm cơm hộp Bento!!! Ck mình người

Từ khi lấy ck sinh con xong tự nhiên có sở thích làm cơm hộp Bento!!! Ck mình người Nhật, con mình đi mẫu giáo bên Nhật trường Tư nên phải mang theo cơm Bento từ nhà đi!!! Mỗi sáng thức dậy mình đều tự nấu cơm rồi thức ăn mới chứ không dùng lại đồ ăn thừa từ tối hôm trc!!! Vs lại dc cái con trai mình 6 tuổi ăn dc tất cả các món kể cả rau sống!! Nên dễ cho mẹ sáng tạo hơn!!! Khi đi lớp về nhìn hộp sạch sẽ vì ngày nào con cũng ăn hết !!! Có hôm còn bảo thiếu!!!
P/s: Những hộp Bento này cho con trai 6 tuổi con mình đang đi mẫu giáo năm thứ 3 bên Nhật!!!

Từ khi lấy ck sinh con xong tự nhiên có sở thích làm cơm hộp Bento!!! Ck mình người

Từ khi lấy ck sinh con xong tự nhiên có sở thích làm cơm hộp Bento!!! Ck mình người

Từ khi lấy ck sinh con xong tự nhiên có sở thích làm cơm hộp Bento!!! Ck mình người

Từ khi lấy ck sinh con xong tự nhiên có sở thích làm cơm hộp Bento!!! Ck mình người

Từ khi lấy ck sinh con xong tự nhiên có sở thích làm cơm hộp Bento!!! Ck mình người

Từ khi lấy ck sinh con xong tự nhiên có sở thích làm cơm hộp Bento!!! Ck mình người

Từ khi lấy ck sinh con xong tự nhiên có sở thích làm cơm hộp Bento!!! Ck mình người

Từ khi lấy ck sinh con xong tự nhiên có sở thích làm cơm hộp Bento!!! Ck mình người

Từ khi lấy ck sinh con xong tự nhiên có sở thích làm cơm hộp Bento!!! Ck mình người

Từ khi lấy ck sinh con xong tự nhiên có sở thích làm cơm hộp Bento!!! Ck mình người

Từ khi lấy ck sinh con xong tự nhiên có sở thích làm cơm hộp Bento!!! Ck mình người

Từ khi lấy ck sinh con xong tự nhiên có sở thích làm cơm hộp Bento!!! Ck mình người

Để lại phản hồi bài viết