# 🥤**UỐNG TRÀ SỮA CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE!**🥤Trà sữa là lẽ sống, là chân ái cuộc đời. Dù

# 🥤**UỐNG TRÀ SỮA CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE!**🥤

Trà sữa là lẽ sống, là chân ái cuộc đời. Dù biết dễ tích mỡ, dễ nghiện đường, tốn xèn... nhưng lên cơn rồi thì... 😅 Nhất là thời tiết nóng như Sài Gòn làm một ly thì bá cháy!

Nhưng nói gì nói mình cũng như các bạn là sợ lên cân lên mỡ, và chán phải "tự kiểm điểm" sau mỗi ly trà sữa nên mình thử mày mò tìm cách tự làm trà sữa trân châu đường nâu mà tốt cho sức khỏe và cân nặng :))

Không quá khó, dễ dàng điều chỉnh lượng đường, kiểm soát nguyên liệu từ trà cho đến không sợ đường trắng hay "trân châu nhựa", dễ dàng biến tấu tùy khẩu vị và thời gian 😁

Bấm vào từng hình xem hướng dẫn và cùng mình nấu nha.
🦁Leo - Sư Tử Ăn Chay

Trang blog của mình: [https://www.facebook.com/veganroar.leo](https://www.facebook.com/veganroar.leo)

# 🥤**UỐNG TRÀ SỮA CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE!**🥤Trà sữa là lẽ sống, là chân ái cuộc đời. Dù

# 🥤**UỐNG TRÀ SỮA CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE!**🥤Trà sữa là lẽ sống, là chân ái cuộc đời. Dù

# 🥤**UỐNG TRÀ SỮA CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE!**🥤Trà sữa là lẽ sống, là chân ái cuộc đời. Dù

# 🥤**UỐNG TRÀ SỮA CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE!**🥤Trà sữa là lẽ sống, là chân ái cuộc đời. Dù

# 🥤**UỐNG TRÀ SỮA CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE!**🥤Trà sữa là lẽ sống, là chân ái cuộc đời. Dù

# 🥤**UỐNG TRÀ SỮA CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE!**🥤Trà sữa là lẽ sống, là chân ái cuộc đời. Dù

# 🥤**UỐNG TRÀ SỮA CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE!**🥤Trà sữa là lẽ sống, là chân ái cuộc đời. Dù

# 🥤**UỐNG TRÀ SỮA CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE!**🥤Trà sữa là lẽ sống, là chân ái cuộc đời. Dù

# 🥤**UỐNG TRÀ SỮA CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE!**🥤Trà sữa là lẽ sống, là chân ái cuộc đời. Dù

# 🥤**UỐNG TRÀ SỮA CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE!**🥤Trà sữa là lẽ sống, là chân ái cuộc đời. Dù

# 🥤**UỐNG TRÀ SỮA CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE!**🥤Trà sữa là lẽ sống, là chân ái cuộc đời. Dù

# 🥤**UỐNG TRÀ SỮA CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE!**🥤Trà sữa là lẽ sống, là chân ái cuộc đời. Dù

Để lại phản hồi bài viết