Vài đchi bún mỳ phở mình đi ăn từ đầu năm đến giờ 😂Các quán quen và các hàng từ năm

Vài đchi bún mỳ phở mình đi ăn từ đầu năm đến giờ 😂
Các quán quen và các hàng từ năm ngoái ko có ảnh, ở máy cũ nên k up hết dc còn nữa 🥺
Share vs các bạn 1 phần nhỏ trg bst đồ ăn của tớ

Vài đchi bún mỳ phở mình đi ăn từ đầu năm đến giờ 😂Các quán quen và các hàng từ năm

Vài đchi bún mỳ phở mình đi ăn từ đầu năm đến giờ 😂Các quán quen và các hàng từ năm

Vài đchi bún mỳ phở mình đi ăn từ đầu năm đến giờ 😂Các quán quen và các hàng từ năm

Vài đchi bún mỳ phở mình đi ăn từ đầu năm đến giờ 😂Các quán quen và các hàng từ năm

Vài đchi bún mỳ phở mình đi ăn từ đầu năm đến giờ 😂Các quán quen và các hàng từ năm

Vài đchi bún mỳ phở mình đi ăn từ đầu năm đến giờ 😂Các quán quen và các hàng từ năm

Vài đchi bún mỳ phở mình đi ăn từ đầu năm đến giờ 😂Các quán quen và các hàng từ năm

Vài đchi bún mỳ phở mình đi ăn từ đầu năm đến giờ 😂Các quán quen và các hàng từ năm

Vài đchi bún mỳ phở mình đi ăn từ đầu năm đến giờ 😂Các quán quen và các hàng từ năm

Vài đchi bún mỳ phở mình đi ăn từ đầu năm đến giờ 😂Các quán quen và các hàng từ năm

Vài đchi bún mỳ phở mình đi ăn từ đầu năm đến giờ 😂Các quán quen và các hàng từ năm

Vài đchi bún mỳ phở mình đi ăn từ đầu năm đến giờ 😂Các quán quen và các hàng từ năm

Để lại phản hồi bài viết