Vì tui có mã giảm giá hay gì mà đối xử vs tui như này? Đúng là hàng trên mạng vs hàng

Vì tui có mã giảm giá hay gì mà đối xử vs tui như này? Đúng là hàng trên mạng vs hàng nhận về noa khác nhau quá xá.
P/s: các bạn ở phố lâu ko nhìn thấy cức chó hay sao mà bình luận xôm thế. Từ hqua đến giờ luôn :)))

Vì tui có mã giảm giá hay gì mà đối xử vs tui như này? Đúng là hàng trên mạng vs hàng

Vì tui có mã giảm giá hay gì mà đối xử vs tui như này? Đúng là hàng trên mạng vs hàng

Để lại phản hồi bài viết