#wangwangtrieukhucNghe nói Wang Wang đã lâu,hôm nay mới thời gian để cảm nhận.Thật sự

#wangwangtrieukhuc
Nghe nói Wang Wang đã lâu,hôm nay mới thời gian để cảm nhận.Thật sự thất vọng.
Gọi sét bf hải sản 139 gọi mãi ko thấy hải sản đâu.ba chỉ bò ban đầu cũng ko mang được miếng nào,gọi nhân viên thì bảo tự phục vụ.mớ tủ ra đến lần 2 vẫn ko có miếng ba chỉ bò nào. Gọi hải sản đến lần thứ 3 ko thấy mang ra.Ngậm ngùi ăn rau chờ hải sải.vớ ngay được con hải sản to đùng các bác ạ.ngay lập tức thanh toán,ra về trong cái bụng đói meo.khách thì ko đông mà phục vụ quá chán.lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bước chân đến cái nơi này.

#wangwangtrieukhucNghe nói Wang Wang đã lâu,hôm nay mới thời gian để cảm nhận.Thật sự

Để lại phản hồi bài viết