Xin 500 địa chỉ bán hủ tiếu chuẩn vị Sài Gòn các bác ơi. 😂😂😂Năm ngoái vào SG được mấy

Xin 500 địa chỉ bán hủ tiếu chuẩn vị Sài Gòn các bác ơi. 😂😂😂
Năm ngoái vào SG được mấy ông anh đầu độc cái món này mà thành mê lắm, ra HN nhiều khi thèm chẳng biết đi đâu để ăn. Em đã thử 1 vài quán trên gg nhưng nó k ngon, k đúng vị 😑
Giờ chỉ biết cầu cứu các bác rv có tâm thôiiiiii
Chỗ nào, khu vực nào cũng được, miễn là ngon và trong nội thành là được 🥰 em xin đa tạ!

Xin 500 địa chỉ bán hủ tiếu chuẩn vị Sài Gòn các bác ơi. 😂😂😂Năm ngoái vào SG được mấy

Xin 500 địa chỉ bán hủ tiếu chuẩn vị Sài Gòn các bác ơi. 😂😂😂Năm ngoái vào SG được mấy

Để lại phản hồi bài viết