Xin phép ad và mng người.Nay nhóm mình có đặt 7 suất "Cơm Tấm Sườn Bì Chả Trứng" tại

Xin phép ad và mng người.
Nay nhóm mình có đặt 7 suất "Cơm Tấm Sườn Bì Chả Trứng" tại Cơm Tấm & Cơm Niêu 198 Thái Thịnh. Đến khi nhận đơn xong thực sự thất vọng.
Như thế này là thiếu đồ, sai đồ đúng không ạ?
Thực sự mình thấy thất vọng và phí tiền. Sau khi đọc review lại trên now cũng thấy nhiều bạn bị như mình rồi :((

Xin phép ad và mng người.Nay nhóm mình có đặt 7 suất

Xin phép ad và mng người.Nay nhóm mình có đặt 7 suất

Để lại phản hồi bài viết