`  TRÀ THẠCH TRÂN CHÂU  THẠCH RAU CÂU
2019 07 20

TRÀ THẠCH TRÂN CHÂU THẠCH RAU CÂU

[ TRÀ THẠCH TRÂN CHÂU – THẠCH RAU CÂU ] Trời nóng bức như hôm nay vớ được cốc trà thạch thế này mát hết cả con người 🥺😻 Như tên...