**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một

**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**

Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một quả bí đỏ đặc biệt, mà lại là quả lần đầu mình nghe thấy:

**Bí Đỏ Mì Sợi - Bí Đỏ Spaghetti**

Quả bí đỏ này là một nhánh của họ nhà Bí, nhưng điểm đặc biệt của nó là khi nấu chín, phần nhân nó có thể kéo ra thành dạng sợi, giống như những sợi mỳ Ý. Lần đầu nghe thấy nên mình đã tìm những công thức và thử làm theo.

Về cơ bản Mỳ Ý thông thường có những cách chế biến nào thì giờ cũng sẽ làm tương tự thôi. Chỉ là thay vì dùng mỳ thông thường, nay mình có sợi mỳ healthy hơn :))

Lần đầu làm thử quả này nên đã hơi bị fail về mặt hình thức nhưng ăn thì vẫn ngon lành. Lần sau vợ mang về quả khác làm lại chắc sẽ ok hơn :))

Chi tiết các bạn xem từng ảnh nhé.

#yeubep #nhiepanh #bidomisoi #spaghetti

**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một

**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một

**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một

**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một

**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một

**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một

**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một

**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một

**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một

**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một

**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một

**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một

Để lại phản hồi bài viết