“How to cắm sen giữa đêm” khi nhà không có bình 🤣Ngắm nghía hoa của các chị trong này

“How to cắm sen giữa đêm” khi nhà không có bình 🤣

Ngắm nghía hoa của các chị trong này đã lâu, cũng bị nhiễm nhiễm nên em đòi má mang hoa từ HN vào.

12h đêm mẹ em hạ cánh mới mang hoa zề, hí hửng dưỡng hoa đủ các bước, nào ngâm bồn, nào dốc ngược… lọ mọ đến 3 giờ sáng.
Xong thì mới nhớ ra, bình thường em không câm hoa bao giờ nên chẳng có nổi một cái bình 🙂

Thôi đành sáng tạo, lôi đống vỏ tích lại để đi đổi điểm cắm tạm không sáng hoa nở trong bồn tắm thì vui 😆

Lần đầu tiên cắm hoa sen 10 bông thì nở được 9.
Em để được 2 ngày.
Thủ sẵn mấy chai bia + nước trong tủ lạnh cho mát mát xong lôi ra thay cắm lại tiện phết chị em ạ 😌
Sau quả này em nghiện chơi hoa lun 😚

“How to cắm sen giữa đêm” khi nhà không có bình 🤣Ngắm nghía hoa của các chị trong này

“How to cắm sen giữa đêm” khi nhà không có bình 🤣Ngắm nghía hoa của các chị trong này

“How to cắm sen giữa đêm” khi nhà không có bình 🤣Ngắm nghía hoa của các chị trong này

“How to cắm sen giữa đêm” khi nhà không có bình 🤣Ngắm nghía hoa của các chị trong này

Để lại phản hồi bài viết