❄️❄️ ĂN GÌ Ở SAPA ? ❄️❄️Cái trời này kéo nhau lên Sapa chỉ có để ăn với ấp nhau trong

❄️❄️ ĂN GÌ Ở SAPA ? ❄️❄️
Cái trời này kéo nhau lên Sapa chỉ có để ăn với ấp nhau trong khách sạn thôi chứ ra đường mịt mờ khói toả ngàn sương, không nhìn thấy đường mà đi đâu chứ đừng nói đến ngắm cảnh các thím ạ. Tàu leo núi Mường Hoa, Tứ đại đỉnh đèo Ô Quy Hồ, Haven Cafe hay Cát Cát thì cũng chỉ toàn mây mù thôi, không ngắm được tí núi non nào cả đâu. Vậy nên chuyến đi vừa rồi của mình điểm sáng nhất vẫn chỉ có ăn và ăn.
Chú ý các quán ở dưới mình có review, có quán tệ có quán ngon nhé các thím.
❤️

❄️❄️ ĂN GÌ Ở SAPA ? ❄️❄️Cái trời này kéo nhau lên Sapa chỉ có để ăn với ấp nhau trong

❄️❄️ ĂN GÌ Ở SAPA ? ❄️❄️Cái trời này kéo nhau lên Sapa chỉ có để ăn với ấp nhau trong

❄️❄️ ĂN GÌ Ở SAPA ? ❄️❄️Cái trời này kéo nhau lên Sapa chỉ có để ăn với ấp nhau trong

❄️❄️ ĂN GÌ Ở SAPA ? ❄️❄️Cái trời này kéo nhau lên Sapa chỉ có để ăn với ấp nhau trong

❄️❄️ ĂN GÌ Ở SAPA ? ❄️❄️Cái trời này kéo nhau lên Sapa chỉ có để ăn với ấp nhau trong

❄️❄️ ĂN GÌ Ở SAPA ? ❄️❄️Cái trời này kéo nhau lên Sapa chỉ có để ăn với ấp nhau trong

❄️❄️ ĂN GÌ Ở SAPA ? ❄️❄️Cái trời này kéo nhau lên Sapa chỉ có để ăn với ấp nhau trong

❄️❄️ ĂN GÌ Ở SAPA ? ❄️❄️Cái trời này kéo nhau lên Sapa chỉ có để ăn với ấp nhau trong

❄️❄️ ĂN GÌ Ở SAPA ? ❄️❄️Cái trời này kéo nhau lên Sapa chỉ có để ăn với ấp nhau trong

❄️❄️ ĂN GÌ Ở SAPA ? ❄️❄️Cái trời này kéo nhau lên Sapa chỉ có để ăn với ấp nhau trong

Để lại phản hồi bài viết