BỊ MÀ KHÔNG CHỈ LÀ BỊMình hay dùng bị thay vì dùng làn hay túi nilon. Làn lách cách

BỊ MÀ KHÔNG CHỈ LÀ BỊ

Mình hay dùng bị thay vì dùng làn hay túi nilon. Làn lách cách chỉ hợp đi bộ còn bị khi k có thể gấp lại nhét cốp xe mà đồ để bên trong lại kín không bị hở😉
Trước đây mình hay dùng bị trắng kiểu các cụ ngày xưa nhưng một hôm lượn phố hàng Chiếu thấy bị cải biên này khoái quá mua luôn. Bị này có rất nhiều công năng chứ bị không chỉ là bị😀 Mình xách nó đi chợ, nhiều em gái bảo ôi cái bị của cô hay quá😀. Những lúc k đi chợ mình hay treo nó lên tường bếp, hoặc đặt cạnh chậu hoa nhỏ nhỏ ở bếp cũng ngộ ngộ. Tết mình gấp miệng bị lại bày bưởi Diễn vào trưng dưới cạnh chậu đào rừng trông cũng lạ mắt.
Lắm hôm đi lượn phố mình cũng xách bị theo cực tiện.
Hôm nay đi chơi Mộc châu cũng xách đi vừa đựng đồ vừa làm đạo cụ chụp ảnh luôn.
Cái bị thần thánh k chỉ nhất cử lướng tiện mà phải là nhất cử đại tiện kkk😀😀

BỊ MÀ KHÔNG CHỈ LÀ BỊMình hay dùng bị thay vì dùng làn hay túi nilon. Làn lách cách

BỊ MÀ KHÔNG CHỈ LÀ BỊMình hay dùng bị thay vì dùng làn hay túi nilon. Làn lách cách

BỊ MÀ KHÔNG CHỈ LÀ BỊMình hay dùng bị thay vì dùng làn hay túi nilon. Làn lách cách

BỊ MÀ KHÔNG CHỈ LÀ BỊMình hay dùng bị thay vì dùng làn hay túi nilon. Làn lách cách

BỊ MÀ KHÔNG CHỈ LÀ BỊMình hay dùng bị thay vì dùng làn hay túi nilon. Làn lách cách

BỊ MÀ KHÔNG CHỈ LÀ BỊMình hay dùng bị thay vì dùng làn hay túi nilon. Làn lách cách

BỊ MÀ KHÔNG CHỈ LÀ BỊMình hay dùng bị thay vì dùng làn hay túi nilon. Làn lách cách

BỊ MÀ KHÔNG CHỈ LÀ BỊMình hay dùng bị thay vì dùng làn hay túi nilon. Làn lách cách

BỊ MÀ KHÔNG CHỈ LÀ BỊMình hay dùng bị thay vì dùng làn hay túi nilon. Làn lách cách

BỊ MÀ KHÔNG CHỈ LÀ BỊMình hay dùng bị thay vì dùng làn hay túi nilon. Làn lách cách

Để lại phản hồi bài viết