Bữa nay có một bạn từ Hà Nội bay vào thăm nên mình nấu theo yêu cầu của em gái thủ

Bữa nay có một bạn từ Hà Nội bay vào thăm nên mình nấu theo yêu cầu của em gái thủ đô: chỉ ăn cá vì sợ mập. Thế là có nguyên combo gồm cá lóc kho tộ , canh cá thác lác dồn khổ qua và gỏi khô cá sặc rằn trộn dưa leo. Mà dọn lên quên luôn dĩa gỏi, ăn xong mí nhớ hihi
Tôm càng xanh thiên nhiên hấp bia ăn xế
(mai sẽ làm lẩu mắm)

Tính bắt chước theo thánh rắc muối mà bị fall vì hành cứ bám vào tay kkk...

À ai muốn tham khảo cách làm cá lóc kho tộ thì xem bài viết trước của mình ở đây ha

https://www.facebook.com/groups/groupyeubep/permalink/1089642674753220/

Bữa nay có một bạn từ Hà Nội bay vào thăm nên mình nấu theo yêu cầu của em gái thủ

Bữa nay có một bạn từ Hà Nội bay vào thăm nên mình nấu theo yêu cầu của em gái thủ

Bữa nay có một bạn từ Hà Nội bay vào thăm nên mình nấu theo yêu cầu của em gái thủ

Bữa nay có một bạn từ Hà Nội bay vào thăm nên mình nấu theo yêu cầu của em gái thủ

Bữa nay có một bạn từ Hà Nội bay vào thăm nên mình nấu theo yêu cầu của em gái thủ

Để lại phản hồi bài viết