Bữa nay p cái nóc nhà cho chị e xem, nó chỉ là cái nóc nhà thôi, cơ mà tại mình cơi

Bữa nay p cái nóc nhà cho chị e xem, nó chỉ là cái nóc nhà thôi, cơ mà tại mình cơi nới thành 3 tầng trồng, trồng hoa, trồng cây ăn quả, trồng rau theo mùa, nuôi gà đủ cả.
Nếu muốn trồng thì sẽ tận dụng hết chỗ nhỉ, nhưng các c/e nhớ hộ nhà phải đủ chịu lực, chống thấm tốt nhé.
Nhà mình chống thấm lấy, trong quá trình hoàn thiện và làm chống thấm là tự tay đi mua nguyên vật liệu, tự tay về quét và giám sát k rời mắt.
Ngoài ra trên này mình lát bằng gạch bóng và chít mạch rất kĩ.
Khi đổ đất trồng cây mình đều lót bạt HDPE, xong mới đổ đất vào khu bồn quây trực tiếp lên sân gạch. Lỗ thoát hơi cho cây mình để cách mặt sàn khoảng 7 đến 10cm.
Các bạn xem đến ảnh cái bể sẽ thấy bạt nhé, bạt là loại dùng nuôi tôm cá, nó có keo chuyên dụng dán chắc lém.

Bữa nay p cái nóc nhà cho chị e xem, nó chỉ là cái nóc nhà thôi, cơ mà tại mình cơi

Bữa nay p cái nóc nhà cho chị e xem, nó chỉ là cái nóc nhà thôi, cơ mà tại mình cơi

Bữa nay p cái nóc nhà cho chị e xem, nó chỉ là cái nóc nhà thôi, cơ mà tại mình cơi

Bữa nay p cái nóc nhà cho chị e xem, nó chỉ là cái nóc nhà thôi, cơ mà tại mình cơi

Bữa nay p cái nóc nhà cho chị e xem, nó chỉ là cái nóc nhà thôi, cơ mà tại mình cơi

Bữa nay p cái nóc nhà cho chị e xem, nó chỉ là cái nóc nhà thôi, cơ mà tại mình cơi

Bữa nay p cái nóc nhà cho chị e xem, nó chỉ là cái nóc nhà thôi, cơ mà tại mình cơi

Bữa nay p cái nóc nhà cho chị e xem, nó chỉ là cái nóc nhà thôi, cơ mà tại mình cơi

Bữa nay p cái nóc nhà cho chị e xem, nó chỉ là cái nóc nhà thôi, cơ mà tại mình cơi

Bữa nay p cái nóc nhà cho chị e xem, nó chỉ là cái nóc nhà thôi, cơ mà tại mình cơi

Bữa nay p cái nóc nhà cho chị e xem, nó chỉ là cái nóc nhà thôi, cơ mà tại mình cơi

Bữa nay p cái nóc nhà cho chị e xem, nó chỉ là cái nóc nhà thôi, cơ mà tại mình cơi

Để lại phản hồi bài viết