Bún đậu thịt luộc chấm mắm tôm 🍤.Đậu homemade,bún mình dùng khuôn làm đậu ép 😀.Xin

Bún đậu thịt luộc chấm mắm tôm 🍤.
Đậu homemade,bún mình dùng khuôn làm đậu ép 😀.
Xin mời Bếp.

Bún đậu thịt luộc chấm mắm tôm 🍤.Đậu homemade,bún mình dùng khuôn làm đậu ép 😀.Xin

Để lại phản hồi bài viết