Bún miến ngan-sườn Yến Linh 153 Quan Nhân. 😍🎯🎯Hnay qua nhà anh bạn chơi, đói tiện tạt

Bún miến ngan-sườn Yến Linh 153 Quan Nhân. 😍
🎯🎯Hnay qua nhà anh bạn chơi, đói tiện tạt té vào quán ven đường ăn. Ngạc nhiên vì thái độ phục vụ nhiệt tình của cô chú chủ tiệm, ngạc nhiên hơn nữa vì 2 bát bún như hình + 1 chai bia Việt Hà tổng thiệt hại có 110k.
Nước dùng bún ngon, đồ ăn bọc kín sạch sẽ, ăn cảm thấy là đồ sạch. Rất đáng đồng tiền bát gạo, về phải review liền. ‼️
Kính hội qua dùng thử.

Bún miến ngan-sườn Yến Linh 153 Quan Nhân. 😍🎯🎯Hnay qua nhà anh bạn chơi, đói tiện tạt

Để lại phản hồi bài viết