Cá tuyết hai kiểu:- Ướp miso rồi nướng. Kiểu Nhật. - Hấp xì dầu kiểu Tàu.Cả hai kiểu

Cá tuyết hai kiểu:

- Ướp miso rồi nướng. Kiểu Nhật.
- Hấp xì dầu kiểu Tàu.

Cả hai kiểu đều rất tốn cơm. Lý do vì bản thân cá nó đã rất ngon.

#cátuyết #miso #nướng #hấp #phongdt

Cá tuyết hai kiểu:- Ướp miso rồi nướng. Kiểu Nhật. - Hấp xì dầu kiểu Tàu.Cả hai kiểu

Cá tuyết hai kiểu:- Ướp miso rồi nướng. Kiểu Nhật. - Hấp xì dầu kiểu Tàu.Cả hai kiểu

Cá tuyết hai kiểu:- Ướp miso rồi nướng. Kiểu Nhật. - Hấp xì dầu kiểu Tàu.Cả hai kiểu

Cá tuyết hai kiểu:- Ướp miso rồi nướng. Kiểu Nhật. - Hấp xì dầu kiểu Tàu.Cả hai kiểu

Cá tuyết hai kiểu:- Ướp miso rồi nướng. Kiểu Nhật. - Hấp xì dầu kiểu Tàu.Cả hai kiểu

Để lại phản hồi bài viết