❌CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VỤ VIỆC BỊ NGƯỜI YÊU CỦA QUẢN LÍ HÀNH HUNG!!!FATCAT- 25 Tạ

❌CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VỤ VIỆC BỊ NGƯỜI YÊU CỦA QUẢN LÍ HÀNH HUNG!!!
FATCAT- 25 Tạ Hiện
Kính gửi hội!
Thực sự bức xúc ạ. Một người tự nhiên bị đánh oan như em bây giờ còn bị đe doạ và kiện ngược.
Trước bài đó em có bênh vực anh quản lí, anh ta hứa sẽ đứng ra làm chứng cho em, bảo vệ nhưng tất cả chỉ là sự giả dối! Khi em xin trích suất camera thì lại nói bộ nhớ hỏng?
Quản lí thực sự vô trách nhiệm khi e bị bạn gái anh ta hành hung xong và anh ta để mặc em lúc đó tự bắt grab về. Thậm chí e nửa ngày sau đó a ta trốn tránh trách nhiệm không một cuộc gọi cho em.
Tất cả mọi thứ đều là do e chủ động liên lạc.
Hứa bảo vệ nhưng chỉ là sự liên lẹo để e gỡ bài đăng.
Mong admin duyệt bài giúp e ạ!!
Mn ơi còn nước còn tát ạ. Xin mn hãy chung tay lấy lại công bằng cho em!!

❌CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VỤ VIỆC BỊ NGƯỜI YÊU CỦA QUẢN LÍ HÀNH HUNG!!!FATCAT- 25 Tạ

❌CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VỤ VIỆC BỊ NGƯỜI YÊU CỦA QUẢN LÍ HÀNH HUNG!!!FATCAT- 25 Tạ

❌CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VỤ VIỆC BỊ NGƯỜI YÊU CỦA QUẢN LÍ HÀNH HUNG!!!FATCAT- 25 Tạ

❌CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VỤ VIỆC BỊ NGƯỜI YÊU CỦA QUẢN LÍ HÀNH HUNG!!!FATCAT- 25 Tạ

❌CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VỤ VIỆC BỊ NGƯỜI YÊU CỦA QUẢN LÍ HÀNH HUNG!!!FATCAT- 25 Tạ

❌CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VỤ VIỆC BỊ NGƯỜI YÊU CỦA QUẢN LÍ HÀNH HUNG!!!FATCAT- 25 Tạ

❌CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VỤ VIỆC BỊ NGƯỜI YÊU CỦA QUẢN LÍ HÀNH HUNG!!!FATCAT- 25 Tạ

❌CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VỤ VIỆC BỊ NGƯỜI YÊU CỦA QUẢN LÍ HÀNH HUNG!!!FATCAT- 25 Tạ

❌CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VỤ VIỆC BỊ NGƯỜI YÊU CỦA QUẢN LÍ HÀNH HUNG!!!FATCAT- 25 Tạ

❌CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VỤ VIỆC BỊ NGƯỜI YÊU CỦA QUẢN LÍ HÀNH HUNG!!!FATCAT- 25 Tạ

❌CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VỤ VIỆC BỊ NGƯỜI YÊU CỦA QUẢN LÍ HÀNH HUNG!!!FATCAT- 25 Tạ

Để lại phản hồi bài viết