CARAMEN SIU ĐỈNH NAM ĐỒNG !!!! 📍157 Nam Đồng 💵 15K Giá 15K to ú ù, cũng đáng đồng

CARAMEN SIU ĐỈNH NAM ĐỒNG !!!!

📍157 Nam Đồng
💵 15K
Giá 15K to ú ù, cũng đáng đồng tiền bát gạo phết !!
Ngậy trứng tươi, đường chưng thơm, ăn không bị bở như một số nơi khác mà khá mịn !!!

#kerochewchew #caramen #namdong

CARAMEN SIU ĐỈNH NAM ĐỒNG !!!! 📍157 Nam Đồng 💵 15K Giá 15K to ú ù, cũng đáng đồng

CARAMEN SIU ĐỈNH NAM ĐỒNG !!!! 📍157 Nam Đồng 💵 15K Giá 15K to ú ù, cũng đáng đồng

CARAMEN SIU ĐỈNH NAM ĐỒNG !!!! 📍157 Nam Đồng 💵 15K Giá 15K to ú ù, cũng đáng đồng

Để lại phản hồi bài viết