Chả mực biết là phải giã tay mới ngon mới dai mới giòn. Nhưng làm ở nhà thì cứ máy

Chả mực biết là phải giã tay mới ngon mới dai mới giòn. Nhưng làm ở nhà thì cứ máy xay cho tiện và nhanh, chứ 2 cái tay bẻ rau ko đứt này giã thì chắc tết 2021 mới có chả mực ăn mất 😅😅😅

Công thức: https://youtu.be/W-cgOHm01u4

Chả mực biết là phải giã tay mới ngon mới dai mới giòn. Nhưng làm ở nhà thì cứ máy

Chả mực biết là phải giã tay mới ngon mới dai mới giòn. Nhưng làm ở nhà thì cứ máy

Chả mực biết là phải giã tay mới ngon mới dai mới giòn. Nhưng làm ở nhà thì cứ máy

Để lại phản hồi bài viết