Chào cả nhà! Chào chị AD mà em ngưỡng mộ. 🥰 Hôm nay em xin giới thiệu món bánh thật

Chào cả nhà! Chào chị AD mà em ngưỡng mộ. 🥰 Hôm nay em xin giới thiệu món bánh thật đẹp dành cho Tết ở quê em với cái tên mà chắc ai lần đầu nghe cũng sẽ bật cười vì tên và hình ảnh hong có hợp 😆 BÁNH PHÈO HEO - BÁNH QUAI VẠC.
Sau này nhà em tự đổi luôn từ PHÈO HEO thành bánh BÔNG MAI cho nó khớp chút khi có người Sài Gòn hỏi bánh gì.😁 Chứ ở quê mọi người vẫn cứ gọi bằng tên cúng cơm của nó.
Trên hội mình có ai đã từng ăn qua 2 loại bánh này chưa ạ?😋

Chào cả nhà! Chào chị AD mà em ngưỡng mộ. 🥰 Hôm nay em xin giới thiệu món bánh thật

Chào cả nhà! Chào chị AD mà em ngưỡng mộ. 🥰 Hôm nay em xin giới thiệu món bánh thật

Chào cả nhà! Chào chị AD mà em ngưỡng mộ. 🥰 Hôm nay em xin giới thiệu món bánh thật

Chào cả nhà! Chào chị AD mà em ngưỡng mộ. 🥰 Hôm nay em xin giới thiệu món bánh thật

Chào cả nhà! Chào chị AD mà em ngưỡng mộ. 🥰 Hôm nay em xin giới thiệu món bánh thật

Chào cả nhà! Chào chị AD mà em ngưỡng mộ. 🥰 Hôm nay em xin giới thiệu món bánh thật

Chào cả nhà! Chào chị AD mà em ngưỡng mộ. 🥰 Hôm nay em xin giới thiệu món bánh thật

Chào cả nhà! Chào chị AD mà em ngưỡng mộ. 🥰 Hôm nay em xin giới thiệu món bánh thật

Chào cả nhà! Chào chị AD mà em ngưỡng mộ. 🥰 Hôm nay em xin giới thiệu món bánh thật

Chào cả nhà! Chào chị AD mà em ngưỡng mộ. 🥰 Hôm nay em xin giới thiệu món bánh thật

Chào cả nhà! Chào chị AD mà em ngưỡng mộ. 🥰 Hôm nay em xin giới thiệu món bánh thật

Chào cả nhà! Chào chị AD mà em ngưỡng mộ. 🥰 Hôm nay em xin giới thiệu món bánh thật

Để lại phản hồi bài viết