Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)
Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về clip cách lọc. Hôm ni mình mạo mụi chia sẽ clip đây ạ ^_^
Mình dân amater thôi. Nên mọi người xem với tính chất tham khảo là chính hen 😁
P.s: có mấy bạn hỏi về dụng cụ mình dùng và gợi ý món ăn từ vịt nên mình update thêm hình ảnh bộ dụng cụ mình hay dùng trong bếp (có thêm vài món đồ cho 1 số món khác nữa ngoài lọc xương vịt 😁) và hình 1 vài món nấu với vịt nha 🦆

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Chào cả nhà :)Lúc trước mình có chia sẽ 1 bài về lọc xương vịt. Mọi người có hỏi về

Để lại phản hồi bài viết