Chào cả nhà Yêu Bếp ♥️Trong khi ở Việt Nam đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh

Chào cả nhà Yêu Bếp ♥️
Trong khi ở Việt Nam đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm thì bên em (Úc) lại đang trải qua những ngày mưa lạnh kéo dài, trong vườn nhà em mùa này chỉ còn hoa trà là rực rỡ nhất. Thân tặng các anh chị những bức ảnh hoa trà Volunteer trong vườn nhà em, chúc các anh chị và gia đình luôn hạnh phúc và bình an ạ.

Chào cả nhà Yêu Bếp ♥️Trong khi ở Việt Nam đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh

Chào cả nhà Yêu Bếp ♥️Trong khi ở Việt Nam đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh

Chào cả nhà Yêu Bếp ♥️Trong khi ở Việt Nam đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh

Chào cả nhà Yêu Bếp ♥️Trong khi ở Việt Nam đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh

Chào cả nhà Yêu Bếp ♥️Trong khi ở Việt Nam đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh

Chào cả nhà Yêu Bếp ♥️Trong khi ở Việt Nam đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh

Để lại phản hồi bài viết