/ Cháo sườn cô Là 2A Lý Quốc Sư /🔎 Cháo cơ bản đúng chuẩn cháo sườn, rất thơm, mỗi

/ Cháo sườn cô Là 2A Lý Quốc Sư /
🔎 Cháo cơ bản đúng chuẩn cháo sườn, rất thơm, mỗi tội lúc mình ăn có vẻ hơi nguội, quẩy mềm, nhiều bột mình thích ăn mềm hơn là giòn. Hai bát dưới ảnh là 55k (1 bát có thêm sụn).
🔎 Thấy bác chủ quán nói là trước bác bán tại ngõ huyện đắt hàng lắm, chủ mới bh ở ngõ huyện là đầu 🐻 nên đuổi bác í đi để cướp khách, không biết có phải không, vì cháo sườn ngõ huyện ăn cũng không ngon bằng ở đây. Ai biết thông tin chính xác về drama neh không ạ @@

/ Cháo sườn cô Là 2A Lý Quốc Sư /🔎 Cháo cơ bản đúng chuẩn cháo sườn, rất thơm, mỗi

Để lại phản hồi bài viết