Chuyện là thế này!Tối qua em có bổ quả mít dai, ăn ngon thì thôi rồi😋. Mỗi tội hậu

Chuyện là thế này!
Tối qua em có bổ quả mít dai, ăn ngon thì thôi rồi😋. Mỗi tội hậu quả để lại là con dao dính đầy nhựa😢. Sáng e đi chợ về, chồng e bảo: “anh mang chà vào cát rồi mà k hết nhựa, a chịu đấy!”
Giờ em phải làm saooooooo?
E đùa thôi, em có cách rồi, sạch bong luôn! Mọi ng theo dõi nhé!

Chuyện là thế này!Tối qua em có bổ quả mít dai, ăn ngon thì thôi rồi😋. Mỗi tội hậu

Chuyện là thế này!Tối qua em có bổ quả mít dai, ăn ngon thì thôi rồi😋. Mỗi tội hậu

Chuyện là thế này!Tối qua em có bổ quả mít dai, ăn ngon thì thôi rồi😋. Mỗi tội hậu

Chuyện là thế này!Tối qua em có bổ quả mít dai, ăn ngon thì thôi rồi😋. Mỗi tội hậu

Chuyện là thế này!Tối qua em có bổ quả mít dai, ăn ngon thì thôi rồi😋. Mỗi tội hậu

Chuyện là thế này!Tối qua em có bổ quả mít dai, ăn ngon thì thôi rồi😋. Mỗi tội hậu

Để lại phản hồi bài viết