Có ai thích cái snack rong biển này không , trước phiên bản cũ thanh snack nó mập hơn

Có ai thích cái snack rong biển này không , trước phiên bản cũ thanh snack nó mập hơn . Bây giờ ốm hơn nhưng ăn vẫn ngon lắm 💋 Có một loại khác là màu vàng vị muối ăn cũng ngon . Nhưng tảo biển ăn best nhất rồi ý ❤️

Có ai thích cái snack rong biển này không , trước phiên bản cũ thanh snack nó mập hơn

Để lại phản hồi bài viết