CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CÓ GÌ??? Chào các anh chị trong group Yêu Bếp!! ❣️ Em

CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CÓ GÌ???

Chào các anh chị trong group Yêu Bếp!! ❣️

Em tham gia nhóm cũng được một thời gian. Hôm nay em xin phép chia sẻ những hình ảnh hộp cơm trưa em mang đến văn phòng.

Thời gian chuẩn bị chỉ khoảng 30 phút thôi. Thường các món tốn thời gian như kho, hầm...em sẽ chuẩn bị từ tối hôm trước. Còn món đơn giản em chuẩn bị sẵn các nguyên liệu. Sáng dậy thì nấu, trong lúc đợi cơm chín.
Cơm canh đã chín, bước cuối là bày biện ra chụp tách tách vài ảnh 😆😆

Dưới đây là một số hình ảnh hộp cơm thường ngày của em. Hi vọng có thể giúp mn đỡ phải vắt óc suy nghĩ hôm nay nấu gì, ăn gì.

CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CÓ GÌ???   Chào các anh chị trong group Yêu Bếp!! ❣️   Em

CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CÓ GÌ???   Chào các anh chị trong group Yêu Bếp!! ❣️   Em

CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CÓ GÌ???   Chào các anh chị trong group Yêu Bếp!! ❣️   Em

CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CÓ GÌ???   Chào các anh chị trong group Yêu Bếp!! ❣️   Em

CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CÓ GÌ???   Chào các anh chị trong group Yêu Bếp!! ❣️   Em

CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CÓ GÌ???   Chào các anh chị trong group Yêu Bếp!! ❣️   Em

CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CÓ GÌ???   Chào các anh chị trong group Yêu Bếp!! ❣️   Em

CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CÓ GÌ???   Chào các anh chị trong group Yêu Bếp!! ❣️   Em

CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CÓ GÌ???   Chào các anh chị trong group Yêu Bếp!! ❣️   Em

CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CÓ GÌ???   Chào các anh chị trong group Yêu Bếp!! ❣️   Em

CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CÓ GÌ???   Chào các anh chị trong group Yêu Bếp!! ❣️   Em

CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CÓ GÌ???   Chào các anh chị trong group Yêu Bếp!! ❣️   Em

Để lại phản hồi bài viết