Cứ tưởng ko ngon...Vợ đi chợ, vớ đâu được mớ măng tươi. Măng ngọt, ko đắng. Về mình

Cứ tưởng ko ngon...

Vợ đi chợ, vớ đâu được mớ măng tươi. Măng ngọt, ko đắng.
Về mình lột trần ra, vàng ươm, mình luộc mẹ lên.
Chấm với muối vừng tự làm, hóa ra ngon ra phết.

Mời đi!🥃

Cứ tưởng ko ngon...Vợ đi chợ, vớ đâu được mớ măng tươi. Măng ngọt, ko đắng. Về mình

Cứ tưởng ko ngon...Vợ đi chợ, vớ đâu được mớ măng tươi. Măng ngọt, ko đắng. Về mình

Cứ tưởng ko ngon...Vợ đi chợ, vớ đâu được mớ măng tươi. Măng ngọt, ko đắng. Về mình

Cứ tưởng ko ngon...Vợ đi chợ, vớ đâu được mớ măng tươi. Măng ngọt, ko đắng. Về mình

Để lại phản hồi bài viết