Đã bảo em ko hợp với tên Yêu Bếp mà bạn em cứ lôi vào cho bằng được! Và đây là món

Đã bảo em ko hợp với tên Yêu Bếp mà bạn em cứ lôi vào cho bằng được! Và đây là món trứng hấp hàn quắc khi nổi cơn làm!
Mai Mẹ em hỏi cái nồi đất đâu chả biết ăn nói làm sao? 😞😞😞 Cái nồi xài mấy năm trời không hư. Hứng chí làm trứng hấp nó bể làm đôi.

Đã bảo em ko hợp với tên Yêu Bếp mà bạn em cứ lôi vào cho bằng được! Và đây là món

Đã bảo em ko hợp với tên Yêu Bếp mà bạn em cứ lôi vào cho bằng được! Và đây là món

Đã bảo em ko hợp với tên Yêu Bếp mà bạn em cứ lôi vào cho bằng được! Và đây là món

Để lại phản hồi bài viết