Dân chuyên ốc nhìn phát biết ở đâu luôn.Ốc Hạnh 38 Ngô Sĩ Liên,em ăn ở đây 5,6 năm có

Dân chuyên ốc nhìn phát biết ở đâu luôn.Ốc Hạnh 38 Ngô Sĩ Liên,em ăn ở đây 5,6 năm có lẻ rồi.Không có gì để chê hết ngoài việc quán chị càng ngày càng đông dù đã mở thêm cả đối diện những vẫn cứ là rất đông.Thật sự rất nghiện ngao xào me với khoai bơ đường ở đây đấyy
(Up lại một chú ảnh cũ vì ăn ở đấy quá nhiều tới mức không buồn chụp choẹt và phải đợi khá lâu mới lên đủ đồ ý)

Dân chuyên ốc nhìn phát biết ở đâu luôn.Ốc Hạnh 38 Ngô Sĩ Liên,em ăn ở đây 5,6 năm có

Để lại phản hồi bài viết