Edit: mình viết nhầm là xíu báo :))) xíu páo nghen quý zị :))Nchug thấy vọng bánh ở

Edit: mình viết nhầm là xíu báo :))) xíu páo nghen quý zị :))
Nchug thấy vọng bánh ở Hn quá. Chắc bạn về lại nhờ vả mua huu
Ảnh 1 là xíu páo NQD, vỏ bột, nhân hơi nhớt, bánh bé tí mà nhìn quán k vệ sinh tí nào huhu.
Ảnh 2 là bánh b mang lên từ ND cho. Vỏ th mà ngon, mỗi tội mag xa bánh nguội nên ăn 2 cái là ngấy r 😭😭😭

Edit: mình viết nhầm là xíu báo :))) xíu páo nghen quý zị :))Nchug thấy vọng bánh ở

Edit: mình viết nhầm là xíu báo :))) xíu páo nghen quý zị :))Nchug thấy vọng bánh ở

Để lại phản hồi bài viết