ĐẮNG LÒNG NGƯỜI PHỤ NỮ PHẢI ĂN XÔI ĐỂ BÙ ĐẮP CHO THIẾU HỤT CỦA TẠO HÓANỗi đau này ko

ĐẮNG LÒNG NGƯỜI PHỤ NỮ PHẢI ĂN XÔI ĐỂ BÙ ĐẮP CHO THIẾU HỤT CỦA TẠO HÓA

Nỗi đau này ko của riêng mình em. Nói ra là biết nhiều chị em đồng cảm, chúng mình sụt sùi chấm nước mắt cho nhau vậy.

Nhiều chị bảo ăn xôi béo lắm, còn em thì lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một tâm hồn đẹp để ăn điên cuồng, ăn vũ bão, ăn như bất chấp thuần phong mỹ tục ngàn năm văn hiến 😂

Chẳng biết nói gì hơn là động viên nhau: thôi, ăn gì bổ nấy.

Công thức Xôi Mít và Xôi Xoài Ngũ Sắc em để trong từng ảnh.

ĐẮNG LÒNG NGƯỜI PHỤ NỮ PHẢI ĂN XÔI ĐỂ BÙ ĐẮP CHO THIẾU HỤT CỦA TẠO HÓANỗi đau này ko

ĐẮNG LÒNG NGƯỜI PHỤ NỮ PHẢI ĂN XÔI ĐỂ BÙ ĐẮP CHO THIẾU HỤT CỦA TẠO HÓANỗi đau này ko

ĐẮNG LÒNG NGƯỜI PHỤ NỮ PHẢI ĂN XÔI ĐỂ BÙ ĐẮP CHO THIẾU HỤT CỦA TẠO HÓANỗi đau này ko

Để lại phản hồi bài viết