Đang mùa cà tím giới thiệu với mọi người món cà giả rắnNguyễn liệu- Cả tím 0,5kg-

Đang mùa cà tím giới thiệu với mọi người món cà giả rắn
Nguyễn liệu
- Cả tím 0,5kg
- Thịt nạc vai 0,1 kg
- Cà chua 0,1 kg
- Rau tía tô, mùi tàu hành tỏi khô
- Dầu rán, Bột canh, mì chính
Tiến hành

Đang mùa cà tím giới thiệu với mọi người món cà giả rắnNguyễn liệu- Cả tím 0,5kg-

Đang mùa cà tím giới thiệu với mọi người món cà giả rắnNguyễn liệu- Cả tím 0,5kg-

Đang mùa cà tím giới thiệu với mọi người món cà giả rắnNguyễn liệu- Cả tím 0,5kg-

Đang mùa cà tím giới thiệu với mọi người món cà giả rắnNguyễn liệu- Cả tím 0,5kg-

Để lại phản hồi bài viết