Em ơi, về quê thì làm gì có gì để giải trí em nhỉ? Thực ra, em nghĩ được làm điều

Em ơi, về quê thì làm gì có gì để giải trí em nhỉ?
Thực ra, em nghĩ được làm điều mình thích cũng là đang giải trí rồi đó chị 😀
Với em giải trí là:
Là nấu ăn
Là làm bánh
Là trồng cây
Là nhổ cỏ
Là chụp ảnh
Là cắm hoa
Là vẽ cá
Là đi ngủ
Là....
Là chơi với Hạnh :))
Chúc cả nhà cuối tuần nhiều niềm vui với bộ truyện tranh nhiều tập của em 😛

Em ơi, về quê thì làm gì có gì để giải trí em nhỉ? Thực ra, em nghĩ được làm điều

Em ơi, về quê thì làm gì có gì để giải trí em nhỉ? Thực ra, em nghĩ được làm điều

Em ơi, về quê thì làm gì có gì để giải trí em nhỉ? Thực ra, em nghĩ được làm điều

Em ơi, về quê thì làm gì có gì để giải trí em nhỉ? Thực ra, em nghĩ được làm điều

Em ơi, về quê thì làm gì có gì để giải trí em nhỉ? Thực ra, em nghĩ được làm điều

Em ơi, về quê thì làm gì có gì để giải trí em nhỉ? Thực ra, em nghĩ được làm điều

Em ơi, về quê thì làm gì có gì để giải trí em nhỉ? Thực ra, em nghĩ được làm điều

Em ơi, về quê thì làm gì có gì để giải trí em nhỉ? Thực ra, em nghĩ được làm điều

Em ơi, về quê thì làm gì có gì để giải trí em nhỉ? Thực ra, em nghĩ được làm điều

Em ơi, về quê thì làm gì có gì để giải trí em nhỉ? Thực ra, em nghĩ được làm điều

Em ơi, về quê thì làm gì có gì để giải trí em nhỉ? Thực ra, em nghĩ được làm điều

Em ơi, về quê thì làm gì có gì để giải trí em nhỉ? Thực ra, em nghĩ được làm điều

Để lại phản hồi bài viết