Góc chê Simisi 25 Trần Phú Tok cứng, vị nhạt nhoà, phomai đóng tảng

[Góc chê] Simisi 25 Trần Phú Tok cứng, vị nhạt nhoà, phomai đóng tảng như hình.( Trong khi mình đã tưởng tưởng ra tok phô mai béo ngậy, dai dai🤤) Kimbap chiên bị nát, nhìn nhân xem😌

Trong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: món ăn

Để lại phản hồi bài viết