#Góc_Hỏi_HanLần đầu ăn phở bò 10 Lý Quốc Sư,thật sự không có gì đặc biệt!Và đặc biệt

#Góc_Hỏi_Han
Lần đầu ăn phở bò 10 Lý Quốc Sư,thật sự không có gì đặc biệt!
Và đặc biệt sẽ không quay lại vì service ở đây
Đã ăn phở Tư lùn,phở Thìn... nhưng thực sự chưa tìm ra chân lý
500 anh em hội cho xin vài địa chỉ phở bò ngon ạ,many thanks 😘
P/s: đính chính là tớ ăn ở số 10 Lý Quốc Sư(ngã ba Chân Cầm) hôm thứ 7 vừa rồi nhé các bạn!

#Góc_Hỏi_HanLần đầu ăn phở bò 10 Lý Quốc Sư,thật sự không có gì đặc biệt!Và đặc biệt