Hello cả nhà!Mình không giỏi nấu nướng, cũng không lãng mạn nên chỉ chuyên tàu ngầm

Hello cả nhà!
Mình không giỏi nấu nướng, cũng không lãng mạn nên chỉ chuyên tàu ngầm trong nhóm. Nhưng thật lòng thì hôm nay đọc bài viết của 1 bạn làm bếp bằng gỗ pallet nên mình muốn góp vui với các anh chị em tác phẩm mùa covid thứ 1 (2020) của vợ chồng mình.
Vì tính mình cũng ít khi chụp ảnh nên không chụp lại ảnh quá trình làm. Vì thế chỉ có ảnh sản phẩm hoàn thiện. 😀
#yeubep

Hello cả nhà!Mình không giỏi nấu nướng, cũng không lãng mạn nên chỉ chuyên tàu ngầm

Hello cả nhà!Mình không giỏi nấu nướng, cũng không lãng mạn nên chỉ chuyên tàu ngầm

Hello cả nhà!Mình không giỏi nấu nướng, cũng không lãng mạn nên chỉ chuyên tàu ngầm

Hello cả nhà!Mình không giỏi nấu nướng, cũng không lãng mạn nên chỉ chuyên tàu ngầm

Hello cả nhà!Mình không giỏi nấu nướng, cũng không lãng mạn nên chỉ chuyên tàu ngầm

Hello cả nhà!Mình không giỏi nấu nướng, cũng không lãng mạn nên chỉ chuyên tàu ngầm

Hello cả nhà!Mình không giỏi nấu nướng, cũng không lãng mạn nên chỉ chuyên tàu ngầm

Hello cả nhà!Mình không giỏi nấu nướng, cũng không lãng mạn nên chỉ chuyên tàu ngầm

Để lại phản hồi bài viết